vintervedligeholdelse

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

Når vinteren melder sig, med glatte veje og sne, er Næstved Haveservice klar til at rykke ud med professionelle maskiner, som kan klare både små og store opgaver. Vi har igennem mange år, udført glatførebekæmpelse og snerydning af fortove, indkørsler, trapper, veje, parkeringspladser, gangstier mv.

Vi benytter Næstved Kommunes varslingssystem – kategori 1 eller 2 (se beskrivelser nederst), som kalder ud til glatførebekæmpelse og snerydning i perioden 01. november til 31. marts hvert år.

Dette system er lavet i samarbejde med DMI og Vejdirektoratet, det er vores erfaring at det er den bedste måde til at bestemme, hvornår der skal køres ud i forhold til vejret og forventet nedbør.

I kan læse mere om kommunens system på nedenstående hjemmeside: Vintervedligeholdelse

HOLD DIG OPDATERET

Via opdateringer på vores Facebookside eller her på hjemmesiden under nyheder, kan I hele vintersæsonen følge med i, hvornår vi er kaldt ud til glatførebekæmpelse eller snerydning.

Der saltes hver gang, Kommunens system kalder ud til glatførebekæmpelse. Der vil blive saltet ved risiko for islag, frysende våde veje eller ved forventet meget snefald. Dette vil typisk være om natten, men enkelte gange også i løbet af morgen/dagen.

Der ryddes sne og saltes, hver gang kommunens system kalder ud til snerydning. Det vil typisk også ske om natten, men på dage hvor det sner om morgen eller om dagen, vil vi blive kaldt ud hurtigst muligt efter det er holdt op med at sne.

Ved meget store snemængder, hvor der er nødvendigt at bortkøre sne, så aftales dette særskilt i forhold til omfanget af arbejdet.

Forbehold – vi tager forbehold for skader på evt. genstande, der måtte være dækket af sne under arbejdets udførelse. Ligeledes tages der også forbehold for evt. skader på planter mv., som vil tage skade pga. saltning af områderne.


klasse 1

klasse 2